Priser

  PRISER:

 

Firmaet har følgende veiledende priser for arbeidet med oppdragene.    


Tviste- og klagebehandling


For vanlige sivile tvisteoppdrag for domstol, forliksråd, klagenemnder og offentlig forvaltning, gjelder en timepris fra kr 1600 eks mva ( kr 2000 inkl 25 % mva) I kompliserte og faglig krevende saker vil timeprisen kunne være fra kr 2000  til kr 2200  eks mva. Dette tilsvarer hhv kr 2500 og kr 2.750 inkl 25 % mva.


Det avtales en fast pris for hvert enkelt oppdrag.


Konsultasjon


For en konsultasjon på inntil en halv time beregnes et salær med kr 800 inkl 25 % mva. 


Testament, ektepakt og samboerkontrakt


For noen enkle oppdrag gjelder en fast timepris:


Opprettelse av et testamente med enkle bestemmelser vil koste fra kr 5000 inkl 25 % mva.


Opprettelse av en  ektepakt med enkle bestemmelser vil koste fra kr 7500 inkl 25 % mva.


Eiendomsoppgjør og megling av eiendom 


For eiendomsoppgjør etter eiendomsmeglingslovens regler der selger  og kjøper har oppnådd enighet om kjøpesum når de tar kontakt med megler, gjelder en meglerprovisjon fra kr 11.250 eks mva altså  kr 15000 inkl 25 % mva.


Dersom firmaet inngår salgsoppdrag med privatkunder beregnes en provisjon på kr 45.000 eks mva og kr 56250 inkl 25 % mva. (Kunden  kan kreve kreve at meglervederlaget beregnet ut fra avtalt timepris)


Advokatbistand med konsesjonssøknad og tinglysing av avtalte rettigheter i tilknytning til eiendomshandelen, kommer utenom  megleroppdraget og avtales særskilt.