Om Oss

Advokat Øystein Hansen as er et enmannsaksjeselskap lokalisert i Sjøgata 60, 3 etasje i Fauske sentrum.


Org nr. 813 744 082

Telefon  46 440004

Fax 46446868

Mobil 92840666

e-post:post@advokatan.no


Firmaets målsetting er å tilby advokattjenester tilpasset næringsdrivende og enkeltpersoners behov i Salten.


ERFARING – BAKGRUNN


Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo 1989.


Hansen var ansatt som konsulent i Distriktenes Utbyggingsfond (i dag Innovasjon Norge) og arbeidet  med saker som gjaldt konkurs og tvangsfullbyrdelse, pant og garantirett, samt kontrakts - og forvaltningsrett.

Advokat Hansen har erfaring fra straffesaksarbeide i politiet og har vært ansatt som dommerfullmkektig.


Advokat Øystein Hansen har drevet egen advokatvirksomhet i Tromsø i perioden 1997 – 2011.  Han var ansatt advokat og faglig leder for et eiendomsmeglerfirma i en toårsperiode.  Arbeidet som advokat har gått ut på rådgivning og oppfølging av enkeltsaker for  privatpersoner og bedrifter innenfor sentrale juridiske fagområder som arv,skifte og familierett, fast eiendom, plan-og bygningsrett, husleie- og arbeidsrett, avtale, erstatning, kontrakts-og selskapsett.


Firmat har også erfaring fra fagområdene Helse - og trygderett samt personskadejus.


Advokat Hansen har jevnlig ført sivile saker for domstolen og har hatt forsvareroppdrag i straffesaker knyttet til økonomisk kriminalitet og narkotikaforgåelser.


Firmat arbeidet også med eiendomsoppgjør og salg av fast eiendom.


Hansen var fast verge for Tromsø overformynderi og jevnlig oppdrag for vergemålsavdelingen hos  Fylkesmannen i Nordland.