Priser

92840666

post@advokatan.no

Sjøgata 60 3 etasje Fauske

PRISER:


For ordinære tvisteoppdrag for domstol og forliksråd gjelder en timepris på kr 1.400,- eks 25 % mva dvs kr 1.750 inkl 25 % mva


For bedrifter er timeprisen inntil kr 1.600,- eks 25 % mva dvs kr 2000 inkl 25% mva.


Det avtales en fast pris for hvert enkelt oppdrag.


For en konsultasjon på inntil en halvtime beregnes salær med kr 800 - inkl 25 % mva


For noen enkle oppdrag  gjelder en fast pris:


Testamente


Opprettelse av testamente med enkle bestemmelser inntil   kr 4.000 - inkl  25 % mva 


Ektepakt 


Opprettelse av  ektepakt kr. 7500,-  inkl mva


Samboerkontrakt


samboerkontrakt kr. 6000 inkl 25 % mva